Prehľad o organizácii
Bratislavský mládežnícky violončelový súbor
Pionierska 13, 831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
31745211
2021659926
Nemá
nezistený
30.11.1994
Čin.mládežníc.org.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Bratislavský mládežnícky violončelový súbor


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Bratislavský mládežnícky violončelový súbor


Predmet činnosti Bratislavský mládežnícky violončelový súbor


Kataster Bratislavský mládežnícky violončelový súbor


Skrátené výkazy Bratislavský mládežnícky violončelový súbor