Prehľad o organizácii
SOROPTIMIST INTERNATIONAL CLUB BRATISLAVA
Hollého 3, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
31745300
2021450552
Nemá
nezistený
10.11.1994
Čin.záujmových org.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod SOROPTIMIST INTERNATIONAL CLUB BRATISLAVA


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie SOROPTIMIST INTERNATIONAL CLUB BRATISLAVA


Iný štatutárny orgán SOROPTIMIST INTERNATIONAL CLUB BRATISLAVA


Predmet činnosti SOROPTIMIST INTERNATIONAL CLUB BRATISLAVA


Kataster SOROPTIMIST INTERNATIONAL CLUB BRATISLAVA


Skrátené výkazy SOROPTIMIST INTERNATIONAL CLUB BRATISLAVA