Prehľad o organizácii
Slovenský hokejový klub
916 23 Pobedim
31745326
2021106164
Nemá
nezistený
13.12.1994
Čin.športových klubov
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Slovenský hokejový klub


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Slovenský hokejový klub


Predmet činnosti Slovenský hokejový klub


Kataster Slovenský hokejový klub


Skrátené výkazy Slovenský hokejový klub