Prehľad o organizácii
Klub turistov Slovnaft Bratislava
Mamateyova 6, 851 04 Bratislava - mestská časť Petržalka
31745334
2020918801
Nemá
nezistený
23.01.1992
Čin.ost.členských org.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Klub turistov Slovnaft Bratislava


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Klub turistov Slovnaft Bratislava


Predmet činnosti Klub turistov Slovnaft Bratislava


Kataster Klub turistov Slovnaft Bratislava


Skrátené výkazy Klub turistov Slovnaft Bratislava