Prehľad o organizácii
Slovenský národný komitét IWA
Radlinského 11, 811 07 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
31745415
2020856277
Nemá
nezistený
02.12.1994
Čin.záujmových org.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Slovenský národný komitét IWA


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Slovenský národný komitét IWA


Iný štatutárny orgán Slovenský národný komitét IWA


Predmet činnosti Slovenský národný komitét IWA


Kataster Slovenský národný komitét IWA


Skrátené výkazy Slovenský národný komitét IWA