Prehľad o organizácii
Slovenská asociácia bývalých uršulínskych žiačok a žiakov
Uršulínska 3, 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
31745440
2021809130
Nemá
nezistený
25.10.1994
Čin.záujmových org.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Slovenská asociácia bývalých uršulínskych žiačok a žiakov


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Slovenská asociácia bývalých uršulínskych žiačok a žiakov


Iný štatutárny orgán Slovenská asociácia bývalých uršulínskych žiačok a žiakov


Predmet činnosti Slovenská asociácia bývalých uršulínskych žiačok a žiakov


Kataster Slovenská asociácia bývalých uršulínskych žiačok a žiakov


Skrátené výkazy Slovenská asociácia bývalých uršulínskych žiačok a žiakov