Prehľad o organizácii
Klub reklamných agentúr Slovenskej republiky
Mlynské nivy 16, 821 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
31745474
2020870621
SK2020870621
nezistený
23.02.1993
Čin.profesijn.člen.org.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Klub reklamných agentúr Slovenskej republiky


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Klub reklamných agentúr Slovenskej republiky


Iný štatutárny orgán Klub reklamných agentúr Slovenskej republiky


Predmet činnosti Klub reklamných agentúr Slovenskej republiky


Kataster Klub reklamných agentúr Slovenskej republiky


Skrátené výkazy Klub reklamných agentúr Slovenskej republiky