Prehľad o organizácii
Baseballový klub Bojujúce muchy Bratislava (Fighting Flies Bratislava)
Novinárska 9, 831 03 Bratislava
31745563
2020870632
Nemá
nezistený
09.01.1995
Čin.športových klubov
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Baseballový klub Bojujúce muchy Bratislava (Fighting Flies Bratislava)


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Baseballový klub Bojujúce muchy Bratislava (Fighting Flies Bratislava)


Predmet činnosti Baseballový klub Bojujúce muchy Bratislava (Fighting Flies Bratislava)


Kataster Baseballový klub Bojujúce muchy Bratislava (Fighting Flies Bratislava)


Skrátené výkazy Baseballový klub Bojujúce muchy Bratislava (Fighting Flies Bratislava)