Prehľad o organizácii
Šachový krúžok mládeže DUNAJ
Beckovská 3, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov
31745636
2020913686
Nemá
nezistený
29.04.1994
Čin.športových klubov
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Šachový krúžok mládeže DUNAJ


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Šachový krúžok mládeže DUNAJ


Iný štatutárny orgán Šachový krúžok mládeže DUNAJ


Predmet činnosti Šachový krúžok mládeže DUNAJ


Kataster Šachový krúžok mládeže DUNAJ


Skrátené výkazy Šachový krúžok mládeže DUNAJ