Prehľad o organizácii
ZRR Nejedlého (Združenie Rady rodičov Nejedlého)
Nejedlého 8, 841 02 Bratislava - mestská časť Dúbravka
31745644
2020897351
Nemá
nezistený
17.09.1992
Čin.záujmových org.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod ZRR Nejedlého (Združenie Rady rodičov Nejedlého)


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ZRR Nejedlého (Združenie Rady rodičov Nejedlého)


Iný štatutárny orgán ZRR Nejedlého (Združenie Rady rodičov Nejedlého)


Predmet činnosti ZRR Nejedlého (Združenie Rady rodičov Nejedlého)


Kataster ZRR Nejedlého (Združenie Rady rodičov Nejedlého)


Skrátené výkazy ZRR Nejedlého (Združenie Rady rodičov Nejedlého)