Prehľad o organizácii
Slovenský paralympijský výbor
Benediktiho 5, 811 05 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
31745661
2020870643
Nemá
50-99 zamestnancov
31.01.1995
Ost.športové čin.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
203 tis. €
13,2 %
2020/2019

Koneční uživatelia výhod Slovenský paralympijský výbor


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Slovenský paralympijský výbor


Iný štatutárny orgán Slovenský paralympijský výbor


Predmet činnosti Slovenský paralympijský výbor


Kataster Slovenský paralympijský výbor


Skrátené výkazy Slovenský paralympijský výbor