Prehľad o organizácii
Poradenské Centrum Nádej
Mokrohájska cesta 3, 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves
31745679
2021386620
Nemá
5-9 zamestnancov
14.07.1997
Čin.záujmových org.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Poradenské Centrum Nádej


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Poradenské Centrum Nádej


Iný štatutárny orgán Poradenské Centrum Nádej


Predmet činnosti Poradenské Centrum Nádej


Kataster Poradenské Centrum Nádej


Skrátené výkazy Poradenské Centrum Nádej