Prehľad o organizácii
Odbory Novej scény
Živnostenská 1, 812 14 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
31745725
Nemá
nezistený
01.02.1995
Čin.odborových org.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Odbory Novej scény


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Odbory Novej scény


Predmet činnosti Odbory Novej scény


Kataster Odbory Novej scény


Skrátené výkazy Odbory Novej scény