Prehľad o organizácii
Národná asociácia pre rozvoj podnikania
Zochova 5, 811 03 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
31745806
2021354588
Nemá
nezistený
16.02.1995
Čin.profesijn.člen.org.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Národná asociácia pre rozvoj podnikania


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Národná asociácia pre rozvoj podnikania


Iný štatutárny orgán Národná asociácia pre rozvoj podnikania


Zakladateľ Národná asociácia pre rozvoj podnikania


Predmet činnosti Národná asociácia pre rozvoj podnikania


Kataster Národná asociácia pre rozvoj podnikania


Skrátené výkazy Národná asociácia pre rozvoj podnikania