Prehľad o organizácii
Tristar klub Bratislava
M.Curie-Sklodowskej 4, 851 05 Bratislava
31745814
Nemá
nezistený
13.02.1995
Čin.športových klubov
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Tristar klub Bratislava


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Tristar klub Bratislava


Predmet činnosti Tristar klub Bratislava


Kataster Tristar klub Bratislava


Skrátené výkazy Tristar klub Bratislava