Prehľad o organizácii
Cyklistický klub Karpaty bike
Tbiliská 1, 831 06 Bratislava
31745971
Nemá
nezistený
20.02.1995
Čin.športových klubov
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Cyklistický klub Karpaty bike


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Cyklistický klub Karpaty bike


Predmet činnosti Cyklistický klub Karpaty bike


Kataster Cyklistický klub Karpaty bike


Skrátené výkazy Cyklistický klub Karpaty bike