Prehľad o organizácii
ASOCIÁCIA SPOLOČNOSTÍ PREVÁDZKUJÚCICH ČÍSELNÉ HRY A KURZOVÉ STÁVKY V SLOVENSKEJ REPUBLIKE
Panenská 7, 811 03 Bratislava
31746012
2020856321
Nemá
nezistený
10.02.1995
Čin.podnikateľ,zam.org.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod ASOCIÁCIA SPOLOČNOSTÍ PREVÁDZKUJÚCICH ČÍSELNÉ HRY A KURZOVÉ STÁVKY V SLOVENSKEJ REPUBLIKE


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ASOCIÁCIA SPOLOČNOSTÍ PREVÁDZKUJÚCICH ČÍSELNÉ HRY A KURZOVÉ STÁVKY V SLOVENSKEJ REPUBLIKE


Iný štatutárny orgán ASOCIÁCIA SPOLOČNOSTÍ PREVÁDZKUJÚCICH ČÍSELNÉ HRY A KURZOVÉ STÁVKY V SLOVENSKEJ REPUBLIKE


Zakladateľ ASOCIÁCIA SPOLOČNOSTÍ PREVÁDZKUJÚCICH ČÍSELNÉ HRY A KURZOVÉ STÁVKY V SLOVENSKEJ REPUBLIKE


Predmet činnosti ASOCIÁCIA SPOLOČNOSTÍ PREVÁDZKUJÚCICH ČÍSELNÉ HRY A KURZOVÉ STÁVKY V SLOVENSKEJ REPUBLIKE


Kataster ASOCIÁCIA SPOLOČNOSTÍ PREVÁDZKUJÚCICH ČÍSELNÉ HRY A KURZOVÉ STÁVKY V SLOVENSKEJ REPUBLIKE


Skrátené výkazy ASOCIÁCIA SPOLOČNOSTÍ PREVÁDZKUJÚCICH ČÍSELNÉ HRY A KURZOVÉ STÁVKY V SLOVENSKEJ REPUBLIKE