Prehľad o organizácii
Občianske združenie Klenová
Ing. Slavomír Štefánik, Lietavská 5, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka
31746021
2020913730
Nemá
nezistený
09.06.1993
Čin.ost.členských org.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Občianske združenie Klenová


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Občianske združenie Klenová


Predmet činnosti Občianske združenie Klenová


Kataster Občianske združenie Klenová


Skrátené výkazy Občianske združenie Klenová