Prehľad o organizácii
Súbor moderného tanca N.D.G.
Drobného 1, 841 01 Bratislava - mestská časť Dúbravka
31746080
Nemá
nezistený
28.12.1994
Čin.záujmových org.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Súbor moderného tanca N.D.G.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Súbor moderného tanca N.D.G.


Predmet činnosti Súbor moderného tanca N.D.G.


Kataster Súbor moderného tanca N.D.G.


Skrátené výkazy Súbor moderného tanca N.D.G.