Prehľad o organizácii
MESA10
Sliačska 1E, 831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
31746152
2020856354
Nemá
1 zamestnanec
28.08.1997
Čin.záujmových org.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod MESA10


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie MESA10


Iný štatutárny orgán MESA10


Predmet činnosti MESA10


Kataster MESA10


Skrátené výkazy MESA10