Prehľad o organizácii
Návrat
Pluhová 1, 831 03 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
31746209
2020856376
SK2020856376
25-49 zamestnancov
04.04.1995
Čin.záujmových org.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
43,4 tis. €
-87,5 %
2021/2020
N/A

Koneční uživatelia výhod Návrat


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Návrat


Iný štatutárny orgán Návrat


Predmet činnosti Návrat


Kataster Návrat


Skrátené výkazy Návrat