Prehľad o organizácii
Nadácia PROMOS
Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava
31746217
2021423162
Nemá
nezistený
25.08.1997
24.02.2012
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Nadácia PROMOS


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Nadácia PROMOS


Správca Nadácia PROMOS


Likvidátor Nadácia PROMOS


Zakladateľ Nadácia PROMOS


Predmet činnosti Nadácia PROMOS


Kataster Nadácia PROMOS


Skrátené výkazy Nadácia PROMOS