Prehľad o organizácii
Asociácia stredných priemyselných škol Slovenska
Fajnorovo nábrežie 5, 811 02 Bratislava
31746250
Nemá
20.03.1995
13.06.2007
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Asociácia stredných priemyselných škol Slovenska


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Asociácia stredných priemyselných škol Slovenska


Iný štatutárny orgán Asociácia stredných priemyselných škol Slovenska


Zakladateľ Asociácia stredných priemyselných škol Slovenska


Predmet činnosti Asociácia stredných priemyselných škol Slovenska


Kataster Asociácia stredných priemyselných škol Slovenska