Prehľad o organizácii
DFS Prvosienka
Moyzesova 6, 811 05 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
31746357
2020870676
Nemá
nezistený
18.12.2002
Čin.záujmových org.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod DFS Prvosienka


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie DFS Prvosienka


Iný štatutárny orgán DFS Prvosienka


Predmet činnosti DFS Prvosienka


Kataster DFS Prvosienka


Skrátené výkazy DFS Prvosienka