Moja zóna
Bratislavské regionálne ochranárske združenie
Na Riviére 7A, 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves
31771815
2021575028
Nemá
10-19 zamestnancov
01.04.1997
Čin.ost.členských org.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
2,66 tis. €
4,99 mil. €
208,2 %
2021/2020

Koneční uživatelia výhod Bratislavské regionálne ochranárske združenie


Iný štatutárny orgán Bratislavské regionálne ochranárske združenie


Predmet činnosti Bratislavské regionálne ochranárske združenie


Kataster Bratislavské regionálne ochranárske združenie


Skrátené výkazy Bratislavské regionálne ochranárske združenie