Prehľad o organizácii
Bratislavské regionálne ochranárske združenie
Na Riviére 7A, 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves
31771815
2021575028
Nemá
10-19 zamestnancov
01.04.1997
Čin.ost.členských org.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
2,66 tis. €
5,09 mil. €
-92,5 %
2022/2021

Koneční uživatelia výhod Bratislavské regionálne ochranárske združenie


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Bratislavské regionálne ochranárske združenie


Iný štatutárny orgán Bratislavské regionálne ochranárske združenie


Predmet činnosti Bratislavské regionálne ochranárske združenie


Kataster Bratislavské regionálne ochranárske združenie


Skrátené výkazy Bratislavské regionálne ochranárske združenie