Moja zóna
Beckman Coulter Slovenská republika s. r. o.
Einsteinova 23, 851 01 Bratislava
35683546
2020339255
SK2020339255
10-19 zamestnancov
06.02.1996
Nešpecializ.veľkoobchod
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Finančné ukazovatele
0
0,01
0,39
59,8 %
20,3 tis. €
-70,5 %
2020/2019
7,22 mil. €
0,8 %
2020/2019
0
-70,3 %
2020/2019
3,07 mil. €
-83,7 %
2021/2020
N/A

Zisk Beckman Coulter Slovenská republika s. r. o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €

Tržby Beckman Coulter Slovenská republika s. r. o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
7,5 mil. €
7 mil. €
6,5 mil. €
6 mil. €
5,5 mil. €

289,37
0,4
0,51
1,14

Zisk pred zdanením Beckman Coulter Slovenská republika s. r. o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
500 tis. €
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €

EBITDA Beckman Coulter Slovenská republika s. r. o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
1,9 mil. €
1,8 mil. €
1,7 mil. €
1,6 mil. €
1,5 mil. €
1,4 mil. €

Koneční uživatelia výhod Beckman Coulter Slovenská republika s. r. o.


Štatutári Beckman Coulter Slovenská republika s. r. o.


Spoločníci Beckman Coulter Slovenská republika s. r. o.


Predmety podnikania Beckman Coulter Slovenská republika s. r. o.


Kataster Beckman Coulter Slovenská republika s. r. o.


Skrátené výkazy Beckman Coulter Slovenská republika s. r. o.