Prehľad o organizácii
Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o.
Donská 61, 841 06 Bratislava
35757329
2020253730
SK2020253730
25-49 zamestnancov
03.12.1998
Veľkoobch.s farmac.tov.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,05
0,08
0,12
33,9 %
442 tis. €
-9,5 %
2021/2020
12,6 mil. €
6,8 %
2021/2020
0,05
-13,3 %
2021/2020
67,2 mil. €
-10,8 %
2022/2021
N/A

Zisk Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1,4 mil. €
1,2 mil. €
1 mil. €
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
transparex.sk

Tržby Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
14 mil. €
13 mil. €
12 mil. €
11 mil. €
10 mil. €
9 mil. €
transparex.sk
561,59
0,66
0,3
2,58

Zisk pred zdanením Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2 mil. €
1,5 mil. €
1 mil. €
500 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1,8 mil. €
1,6 mil. €
1,4 mil. €
1,2 mil. €
1 mil. €
800 tis. €
600 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o.


Konateľ Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o.


Predmet činnosti Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o.


Kataster Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o.


Skrátené výkazy Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o.