Moja zóna
Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o.
Donská 61, 841 06 Bratislava
35757329
2020253730
SK2020253730
25-49 zamestnancov
03.12.1998
Veľkoobch.s farmac.tov.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,05
0,08
0,12
33,9 %
442 tis. €
-9,5 %
2021/2020
12,6 mil. €
6,8 %
2021/2020
0,05
-13,3 %
2021/2020
50,2 mil. €
-97,3 %
2021/2020
N/A

Zisk Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1,4 mil. €
1,2 mil. €
1 mil. €
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €

Tržby Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
14 mil. €
13 mil. €
12 mil. €
11 mil. €
10 mil. €
9 mil. €

561,59
0,66
0,3
2,58

Zisk pred zdanením Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2 mil. €
1,5 mil. €
1 mil. €
500 tis. €
0 €

EBITDA Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2 mil. €
1,5 mil. €
1 mil. €
500 tis. €

Koneční uživatelia výhod Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o.


Štatutári Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o.


Spoločníci Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o.


Predmety podnikania Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o.


Kataster Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o.


Skrátené výkazy Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o.