Moja zóna
MVOServis, s.r.o.
Heydukova 14, 811 08 Bratislava
35812184
2021574973
SK2021574973
3-4 zamestnanci
21.05.2001
Účtovnícke činnosti
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,08
0,22
0,01
65,9 %
4,58 tis. €
3 034,2 %
2020/2019
129 tis. €
6,6 %
2020/2019
0,08
3 941,7 %
2020/2019
N/A
N/A

Zisk MVOServis, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €

Tržby MVOServis, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
140 tis. €
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €

3,07
0,34
0,18
1,46

Zisk pred zdanením MVOServis, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €

EBITDA MVOServis, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
12 tis. €
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €

Koneční uživatelia výhod MVOServis, s.r.o.


Štatutári MVOServis, s.r.o.


Spoločníci MVOServis, s.r.o.


Predmety podnikania MVOServis, s.r.o.


Kataster MVOServis, s.r.o.


Skrátené výkazy MVOServis, s.r.o.