Prehľad o organizácii
BD BAMED s.r.o.
1. mája 5470/46, 901 01 Malacky
35863170
2020208883
SK2020208883
2 zamestnanci
30.07.2003
Ost.maloob.mimo predajní
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,07
0,09
0,71
24,5 %
30,8 tis. €
-30,9 %
2022/2021
948 tis. €
16,3 %
2022/2021
0,07
-32,1 %
2022/2021
633 tis. €
-54,9 %
2022/2021
N/A

Zisk BD BAMED s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
70 tis. €
60 tis. €
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
transparex.sk

Tržby BD BAMED s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1,2 mil. €
1 mil. €
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
transparex.sk
51,27
0,76
n/a
0,8

Zisk pred zdanením BD BAMED s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
transparex.sk

EBITDA BD BAMED s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod BD BAMED s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie BD BAMED s.r.o.


Konateľ BD BAMED s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. BD BAMED s.r.o.


Predmet činnosti BD BAMED s.r.o.


Kataster BD BAMED s.r.o.


Skrátené výkazy BD BAMED s.r.o.