Prehľad o organizácii
DYNEX Servis, spol. s r.o.
Nové Kalište 17, 974 04 Banská Bystrica
36030848
2020087102
SK2020087102
10-19 zamestnancov
17.04.1998
Veľkoobch.s farmac.tov.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,3
0,36
0,72
15,9 %
2,14 mil. €
26,6 %
2022/2021
10 mil. €
18,7 %
2022/2021
0,47
37,6 %
2022/2021
6,82 mil. €
-69,8 %
2022/2021
N/A

Zisk DYNEX Servis, spol. s r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2,5 mil. €
2 mil. €
1,5 mil. €
1 mil. €
500 tis. €
transparex.sk

Tržby DYNEX Servis, spol. s r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
12 mil. €
10 mil. €
8 mil. €
6 mil. €
4 mil. €
2 mil. €
transparex.sk
336,76
0,84
0,3
5,41

Zisk pred zdanením DYNEX Servis, spol. s r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
3 mil. €
2,5 mil. €
2 mil. €
1,5 mil. €
1 mil. €
500 tis. €
transparex.sk

EBITDA DYNEX Servis, spol. s r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
3 mil. €
2,5 mil. €
2 mil. €
1,5 mil. €
1 mil. €
500 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod DYNEX Servis, spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie DYNEX Servis, spol. s r.o.


Konateľ DYNEX Servis, spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. DYNEX Servis, spol. s r.o.


Prokurista DYNEX Servis, spol. s r.o.


Predmet činnosti DYNEX Servis, spol. s r.o.


Kataster DYNEX Servis, spol. s r.o.


Skrátené výkazy DYNEX Servis, spol. s r.o.