Moja zóna
DYNEX Servis, spol. s r.o.
Nové Kalište 17, 974 04 Banská Bystrica
36030848
2020087102
SK2020087102
10-19 zamestnancov
17.04.1998
Veľkoobch.s farmac.tov.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,34
0,5
0,78
32,6 %
1,69 mil. €
100,6 %
2021/2020
8,43 mil. €
51,2 %
2021/2020
0,34
78 %
2021/2020
3,32 mil. €
-38,4 %
2021/2020
N/A

Zisk DYNEX Servis, spol. s r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2 mil. €
1,5 mil. €
1 mil. €
500 tis. €
0 €

Tržby DYNEX Servis, spol. s r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
10 mil. €
8 mil. €
6 mil. €
4 mil. €
2 mil. €

334,95
0,67
0,29
4,14

Zisk pred zdanením DYNEX Servis, spol. s r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2,5 mil. €
2 mil. €
1,5 mil. €
1 mil. €
500 tis. €

EBITDA DYNEX Servis, spol. s r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2,5 mil. €
2 mil. €
1,5 mil. €
1 mil. €
500 tis. €

Koneční uživatelia výhod DYNEX Servis, spol. s r.o.


Štatutári DYNEX Servis, spol. s r.o.


Spoločníci DYNEX Servis, spol. s r.o.


Predmety podnikania DYNEX Servis, spol. s r.o.


Kataster DYNEX Servis, spol. s r.o.


Skrátené výkazy DYNEX Servis, spol. s r.o.