Prehľad o organizácii
LAS plus - obchodná spoločnosť, s.r.o.
Železničná 7, 966 81 Žarnovica
36049875
2021589779
SK2021589779
5-9 zamestnancov
14.08.2001
Súkrom.bezpečnost.služ.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,51
-0,62
0,06
18,1 %
-2,53 tis. €
44,7 %
2022/2021
182 tis. €
-3,6 %
2022/2021
-0,51
-7,9 %
2022/2021
220 tis. €
N/A

Zisk LAS plus - obchodná spoločnosť, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
transparex.sk

Tržby LAS plus - obchodná spoločnosť, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
200 tis. €
180 tis. €
160 tis. €
140 tis. €
transparex.sk
0,62
0,82
0,02
5,51

Zisk pred zdanením LAS plus - obchodná spoločnosť, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
transparex.sk

EBITDA LAS plus - obchodná spoločnosť, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod LAS plus - obchodná spoločnosť, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie LAS plus - obchodná spoločnosť, s.r.o.


Konateľ LAS plus - obchodná spoločnosť, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. LAS plus - obchodná spoločnosť, s.r.o.


Predmet činnosti LAS plus - obchodná spoločnosť, s.r.o.


Kataster LAS plus - obchodná spoločnosť, s.r.o.


Skrátené výkazy LAS plus - obchodná spoločnosť, s.r.o.