Moja zóna
LAS plus - obchodná spoločnosť, s.r.o.
Železničná 7, 966 81 Žarnovica
36049875
2021589779
SK2021589779
5-9 zamestnancov
14.08.2001
Súkrom.bezpečnost.služ.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,47
-2,23
1,18
79 %
-4,58 tis. €
-3 094,8 %
2021/2020
189 tis. €
-5,4 %
2021/2020
-0,47
-4 210,3 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk LAS plus - obchodná spoločnosť, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €

Tržby LAS plus - obchodná spoločnosť, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
200 tis. €
180 tis. €
160 tis. €
140 tis. €
120 tis. €

0,31
0,21
0
1,27

Zisk pred zdanením LAS plus - obchodná spoločnosť, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €

EBITDA LAS plus - obchodná spoločnosť, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €

Koneční uživatelia výhod LAS plus - obchodná spoločnosť, s.r.o.


Štatutári LAS plus - obchodná spoločnosť, s.r.o.


Spoločníci LAS plus - obchodná spoločnosť, s.r.o.


Predmety podnikania LAS plus - obchodná spoločnosť, s.r.o.


Kataster LAS plus - obchodná spoločnosť, s.r.o.


Skrátené výkazy LAS plus - obchodná spoločnosť, s.r.o.