Prehľad o organizácii
SLOVKAZ STAR, s.r.o.
Okružná 3239, 900 01 Modra
36050253
2020069854
Nemá
nezistený
12.09.2001
25.06.2011
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod SLOVKAZ STAR, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie SLOVKAZ STAR, s.r.o.


Konateľ SLOVKAZ STAR, s.r.o.


Likvidátor SLOVKAZ STAR, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. SLOVKAZ STAR, s.r.o.


Predmet činnosti SLOVKAZ STAR, s.r.o.


Kataster SLOVKAZ STAR, s.r.o.


Skrátené výkazy SLOVKAZ STAR, s.r.o.