Prehľad o organizácii
M - SALDO, s.r.o. "v likvidácii"
V.P.Tótha 1081/17, 960 01 Zvolen
36050270
2021593552
Nemá
nezistený
12.09.2001
19.11.2011
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod M - SALDO, s.r.o. "v likvidácii"


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie M - SALDO, s.r.o. "v likvidácii"


Konateľ M - SALDO, s.r.o. "v likvidácii"


Likvidátor M - SALDO, s.r.o. "v likvidácii"


Spoločník v.o.s. / s.r.o. M - SALDO, s.r.o. "v likvidácii"


Predmet činnosti M - SALDO, s.r.o. "v likvidácii"


Kataster M - SALDO, s.r.o. "v likvidácii"


Skrátené výkazy M - SALDO, s.r.o. "v likvidácii"