Prehľad o organizácii
K E R I M A , spol. s.r.o.
Zvolenská cesta 83, 984 01 Lučenec
36050300
Nemá
nezistený
13.09.2001
31.10.2009
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod K E R I M A , spol. s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie K E R I M A , spol. s.r.o.


Konateľ K E R I M A , spol. s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. K E R I M A , spol. s.r.o.


Predmet činnosti K E R I M A , spol. s.r.o.


Kataster K E R I M A , spol. s.r.o.


Skrátené výkazy K E R I M A , spol. s.r.o.