Prehľad o organizácii
PAMATEL, s.r.o.
Skuteckého 21, 974 01 Banská Bystrica
36050318
2020095143
SK2020095143
1 zamestnanec
14.09.2001
Výroba ost.kovových výr.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,88
-0,99
8,88
11,8 %
-11,6 tis. €
-219,4 %
2022/2021
17,2 tis. €
-74,4 %
2022/2021
-0,88
-390,2 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk PAMATEL, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
transparex.sk

Tržby PAMATEL, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk
1,76
0,88
n/a
10,12

Zisk pred zdanením PAMATEL, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

EBITDA PAMATEL, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod PAMATEL, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie PAMATEL, s.r.o.


Konateľ PAMATEL, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. PAMATEL, s.r.o.


Predmet činnosti PAMATEL, s.r.o.


Kataster PAMATEL, s.r.o.


Skrátené výkazy PAMATEL, s.r.o.