Prehľad o organizácii
HLP grafik, s.r.o.
Nám. gen. M.R.Štefánika 2, 977 01 Brezno
36050334
2020084990
SK2020084990
2 zamestnanci
17.09.2001
Ost.vydavateľské čin.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,02
-0,03
0,89
29,9 %
-654 €
-137,8 %
2022/2021
130 tis. €
21,5 %
2022/2021
-0,02
-150,5 %
2022/2021
36 tis. €
-77,3 %
2022/2021
N/A

Zisk HLP grafik, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

Tržby HLP grafik, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
140 tis. €
130 tis. €
120 tis. €
110 tis. €
100 tis. €
transparex.sk
2,59
0,7
0,03
2,46

Zisk pred zdanením HLP grafik, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

EBITDA HLP grafik, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod HLP grafik, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie HLP grafik, s.r.o.


Konateľ HLP grafik, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. HLP grafik, s.r.o.


Predmet činnosti HLP grafik, s.r.o.


Kataster HLP grafik, s.r.o.


Skrátené výkazy HLP grafik, s.r.o.