Prehľad o organizácii
EUROTHERM s.r.o.
Filipovo 44, 976 64 Beňuš
36050377
2020084935
SK2020084935
2 zamestnanci
18.09.2001
Veľkoob.so železiar.tov.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,16
0,21
1,08
20,8 %
15,6 tis. €
-41,8 %
2022/2021
274 tis. €
-17,4 %
2022/2021
0,16
-30,7 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk EUROTHERM s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
transparex.sk

Tržby EUROTHERM s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
450 tis. €
400 tis. €
350 tis. €
300 tis. €
250 tis. €
transparex.sk
11,29
0,79
0,04
4,79

Zisk pred zdanením EUROTHERM s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
60 tis. €
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
transparex.sk

EBITDA EUROTHERM s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
60 tis. €
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod EUROTHERM s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie EUROTHERM s.r.o.


Konateľ EUROTHERM s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. EUROTHERM s.r.o.


Predmet činnosti EUROTHERM s.r.o.


Kataster EUROTHERM s.r.o.


Skrátené výkazy EUROTHERM s.r.o.