Prehľad o organizácii
S.I.S. - TEPLO, spol. s.r.o.
Kolpašská 1, 969 01 Banská Štiavnica
36050393
2020066576
Nemá
nezistený
18.09.2001
31.12.2009
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod S.I.S. - TEPLO, spol. s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie S.I.S. - TEPLO, spol. s.r.o.


Konateľ S.I.S. - TEPLO, spol. s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. S.I.S. - TEPLO, spol. s.r.o.


Predmet činnosti S.I.S. - TEPLO, spol. s.r.o.


Kataster S.I.S. - TEPLO, spol. s.r.o.


Skrátené výkazy S.I.S. - TEPLO, spol. s.r.o.