Prehľad o organizácii
LBB Slovensko s.r.o.
Švermova 59, 974 04 Banská Bystrica
36050407
2020089588
SK2020089588
2 zamestnanci
18.09.2001
Architektonické čin.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,09
0,11
3,44
15,9 %
4,48 tis. €
109,3 %
2022/2021
34,2 tis. €
45,7 %
2022/2021
0,09
85,4 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk LBB Slovensko s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
transparex.sk

Tržby LBB Slovensko s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
40 tis. €
35 tis. €
30 tis. €
25 tis. €
20 tis. €
transparex.sk
4,26
0,84
0,1
3,99

Zisk pred zdanením LBB Slovensko s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
transparex.sk

EBITDA LBB Slovensko s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod LBB Slovensko s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie LBB Slovensko s.r.o.


Konateľ LBB Slovensko s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. LBB Slovensko s.r.o.


Predmet činnosti LBB Slovensko s.r.o.


Kataster LBB Slovensko s.r.o.


Skrátené výkazy LBB Slovensko s.r.o.