Prehľad o organizácii
MV TRANS, s.r.o.
Sadová 36, 984 01 Lučenec
36050431
2020082218
SK2020082218
1 zamestnanec
19.09.2001
Ost.pomoc.čin.v doprave
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,05
0,09
1,03
48,3 %
5,39 tis. €
87,5 %
2022/2021
104 tis. €
-11,9 %
2022/2021
0,05
96,2 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk MV TRANS, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

Tržby MV TRANS, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
120 tis. €
110 tis. €
100 tis. €
90 tis. €
80 tis. €
70 tis. €
transparex.sk
9,19
0,52
0,53
2,09

Zisk pred zdanením MV TRANS, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

EBITDA MV TRANS, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
25 tis. €
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod MV TRANS, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie MV TRANS, s.r.o.


Konateľ MV TRANS, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. MV TRANS, s.r.o.


Predmet činnosti MV TRANS, s.r.o.


Kataster MV TRANS, s.r.o.


Skrátené výkazy MV TRANS, s.r.o.