Prehľad o organizácii
SKI CENTRUM - Banská Štiavnica, s.r.o. v likvidácii
Haburská 49/A, 821 01 Bratislava
36050440
2021611735
Nemá
nezistený
20.09.2001
25.03.2023
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0
-0
0
31,2 %
-264 €
83,9 %
2020/2019
N/A
-0
56,2 %
2020/2019
N/A
N/A

Zisk SKI CENTRUM - Banská Štiavnica, s.r.o. v likvidácii


2015
2016
2017
2018
2019
2020
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
transparex.sk

Tržby SKI CENTRUM - Banská Štiavnica, s.r.o. v likvidácii


2015
2016
2017
2018
2019
2020
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
transparex.sk
0,81
0,69
n/a
4,06

Zisk pred zdanením SKI CENTRUM - Banská Štiavnica, s.r.o. v likvidácii


2015
2016
2017
2018
2019
2020
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
transparex.sk

EBITDA SKI CENTRUM - Banská Štiavnica, s.r.o. v likvidácii


2015
2016
2017
2018
2019
2020
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod SKI CENTRUM - Banská Štiavnica, s.r.o. v likvidácii


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie SKI CENTRUM - Banská Štiavnica, s.r.o. v likvidácii


Konateľ SKI CENTRUM - Banská Štiavnica, s.r.o. v likvidácii


Likvidátor SKI CENTRUM - Banská Štiavnica, s.r.o. v likvidácii


Člen dozorného orgánu SKI CENTRUM - Banská Štiavnica, s.r.o. v likvidácii


Spoločník v.o.s. / s.r.o. SKI CENTRUM - Banská Štiavnica, s.r.o. v likvidácii


Prokurista SKI CENTRUM - Banská Štiavnica, s.r.o. v likvidácii


Predmet činnosti SKI CENTRUM - Banská Štiavnica, s.r.o. v likvidácii


Kataster SKI CENTRUM - Banská Štiavnica, s.r.o. v likvidácii


Skrátené výkazy SKI CENTRUM - Banská Štiavnica, s.r.o. v likvidácii