Prehľad o organizácii
Svanex consulting, s.r.o.
Nám SNP 4, 974 01 Banská Bystrica
36050474
Nemá
24.09.2001
15.09.2005
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Svanex consulting, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Svanex consulting, s.r.o.


Konateľ Svanex consulting, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Svanex consulting, s.r.o.


Predmet činnosti Svanex consulting, s.r.o.


Kataster Svanex consulting, s.r.o.