Prehľad o organizácii
AKSIS, s.r.o.
Hronská 2, 934 01 Levice
36050491
2020066543
Nemá
nezistený
24.09.2001
Ost.maloob.nešpecializ.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod AKSIS, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie AKSIS, s.r.o.


Konateľ AKSIS, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. AKSIS, s.r.o.


Predmet činnosti AKSIS, s.r.o.


Kataster AKSIS, s.r.o.


Skrátené výkazy AKSIS, s.r.o.