Prehľad o organizácii
MUČINA, s.r.o.
Nám. artézskych prameňov 13, 984 01 Lučenec
36050555
2020082207
SK2020082207
nezistený
26.09.2001
Nákladná cestná doprava
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Áno
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk MUČINA, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
transparex.sk

Tržby MUČINA, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

Zisk pred zdanením MUČINA, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
transparex.sk

EBITDA MUČINA, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod MUČINA, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie MUČINA, s.r.o.


Konateľ MUČINA, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. MUČINA, s.r.o.


Predmet činnosti MUČINA, s.r.o.


Kataster MUČINA, s.r.o.


Skrátené výkazy MUČINA, s.r.o.