Prehľad o organizácii
YMAN Slovakia spol. s.r.o.
Bratislavská 87, 902 01 Pezinok
36050571
2020089566
SK2020089566
nezistený
27.09.2001
Reklamné agentúry
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,32
-0,12
0,24
374,7 %
459 €
296,2 %
2022/2021
6,15 tis. €
671,2 %
2022/2021
0,32
254,1 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk YMAN Slovakia spol. s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
transparex.sk

Tržby YMAN Slovakia spol. s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk
-0,6
-2,75
0,02
0,27

Zisk pred zdanením YMAN Slovakia spol. s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
transparex.sk

EBITDA YMAN Slovakia spol. s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod YMAN Slovakia spol. s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie YMAN Slovakia spol. s.r.o.


Konateľ YMAN Slovakia spol. s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. YMAN Slovakia spol. s.r.o.


Predmet činnosti YMAN Slovakia spol. s.r.o.


Kataster YMAN Slovakia spol. s.r.o.


Skrátené výkazy YMAN Slovakia spol. s.r.o.