Prehľad o organizácii
ARTROCK, s.r.o.
Jána Smreka 6163/24, 841 08 Bratislava
36050580
2021623868
Nemá
nezistený
26.09.2001
23.07.2010
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod ARTROCK, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ARTROCK, s.r.o.


Konateľ ARTROCK, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. ARTROCK, s.r.o.


Predmet činnosti ARTROCK, s.r.o.


Kataster ARTROCK, s.r.o.


Skrátené výkazy ARTROCK, s.r.o.