Prehľad o organizácii
COMCO SLOVAKIA, s.r.o.
Nálepkova 7, 977 01 Brezno
36050598
2021596808
SK2021596808
1 zamestnanec
26.09.2001
Ost.špecializ.stav.práce
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,45
1,1
0,12
59,2 %
19,7 tis. €
596,1 %
2022/2021
114 tis. €
212,5 %
2022/2021
0,45
75,8 %
2022/2021
119 tis. €
N/A

Zisk COMCO SLOVAKIA, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

Tržby COMCO SLOVAKIA, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
transparex.sk
2,69
0,41
0,36
1,69

Zisk pred zdanením COMCO SLOVAKIA, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

EBITDA COMCO SLOVAKIA, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod COMCO SLOVAKIA, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie COMCO SLOVAKIA, s.r.o.


Konateľ COMCO SLOVAKIA, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. COMCO SLOVAKIA, s.r.o.


Predmet činnosti COMCO SLOVAKIA, s.r.o.


Kataster COMCO SLOVAKIA, s.r.o.


Skrátené výkazy COMCO SLOVAKIA, s.r.o.