Prehľad o organizácii
p2group s.r.o.
Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava
36050628
2020095176
Nemá
nezistený
28.09.2001
22.05.2019
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,99
11,93
0,18
108,3 %
-12,4 tis. €
38 tis. €
-0,99
N/A
N/A

Zisk p2group s.r.o.


2014
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

Tržby p2group s.r.o.


2014
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk
n/a
-0,08
n/a
0,99

Zisk pred zdanením p2group s.r.o.


2014
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

EBITDA p2group s.r.o.


2014
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
-20 tis. €
-25 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod p2group s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie p2group s.r.o.


Konateľ p2group s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. p2group s.r.o.


Prokurista p2group s.r.o.


Predmet činnosti p2group s.r.o.


Kataster p2group s.r.o.


Skrátené výkazy p2group s.r.o.