Prehľad o organizácii
Eastamerican Slovakia s.r.o.
Rajská 78/16, 960 62 Sása
36050636
2021596720
Nemá
nezistený
28.09.2001
13.06.2014
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Eastamerican Slovakia s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Eastamerican Slovakia s.r.o.


Konateľ Eastamerican Slovakia s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Eastamerican Slovakia s.r.o.


Predmet činnosti Eastamerican Slovakia s.r.o.


Kataster Eastamerican Slovakia s.r.o.


Skrátené výkazy Eastamerican Slovakia s.r.o.