Prehľad o organizácii
ŠEJA, s.r.o.
Osloboditeľov 62, 990 01 Veľký Krtíš
36050652
2020073891
SK2020073891
nezistený
02.10.2001
Obrábanie
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Áno
Finančné ukazovatele
0,01
0,02
1,14
29,9 %
947 €
122,5 %
2021/2020
12,7 tis. €
0,01
119,9 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk ŠEJA, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
transparex.sk

Tržby ŠEJA, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk
n/a
0,7
n/a
1,5

Zisk pred zdanením ŠEJA, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
transparex.sk

EBITDA ŠEJA, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod ŠEJA, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ŠEJA, s.r.o.


Konateľ ŠEJA, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. ŠEJA, s.r.o.


Predmet činnosti ŠEJA, s.r.o.


Kataster ŠEJA, s.r.o.


Skrátené výkazy ŠEJA, s.r.o.